Anna Kropiowska „Hetman Jan Tarnowski”

tytuł: „Hetman Jan Tarnowski”
adres: ul. Polna 11 (rondo Hetmana Jana Tarnowskiego)
autor: Anna Kropiowska, z inicjatywy rady osiedla Grabówka oraz rady osiedla Starówkadata odsłonięcia: 22.09.2018 r.
wymiary: 10 m szerokości, 15 m wysokości

Rozwój swojego rodzinnego miasta obserwuje z muralu surowym wzrokiem hetman Jan Amor Tarnowski, niegdysiejszy właściciel miasta. Wsparł się na mieczu, którym nieraz bronił granic Rzeczypospolitej, wiodąc w bój zastępy skrzydlatych rycerzy. Umiejscowienie jego wizerunku w tym miejscu nie jest przypadkowe, w pobliżu znajduje się rondo jego imienia oraz II Liceum Ogólnokształcące, które obrało go za swego patrona. Mural powstały z inicjatywy rady osiedla Grabówka oraz rady osiedla Starówka, został odsłonięty podczas obchodów „Dnia Hetmańskiego”, przypadającego w 530 rocznicę jego urodzenia oraz 460 rocznicę wydania jego dzieła „Rada Sprawy Wojennej”. Autorem tego muralu jest Anna Kropiowska, która tworząc go wzorowała się na XIX wiecznej grafice Wojciecha Gersona, polskiego malarza, rysownika i lustratora, pedagoga i krytyka sztuki; czołowego reprezentanta akademizmu i realizmu lat 80. i 90. XIX w.  Pamięć Jana Tarnowskiego jest wciąż żywa w Tarnowie, a jego opiekuńcza obecność zdaje się chronić miasto od wszelakich nieszczęść. Osobom zainteresowanym historią hetmana poleca się odwiedzić Bazylikę Katedralną w Tarnowie, gdzie znajduje się pomnik rodu Tarnowskich, wraz z nagrobkiem hetmana oraz jego syna. Bez znajomości postaci hetmana wręcz nie da się omówić historii polskiej wojskowości. Wprowadzone przez niego reformy przekształciły tradycyjną armię opartą na średniowiecznych wzorcach, w nowożytne siły zbrojne, opierające się już nie tylko na sile kawalerii, ale również na artylerii konnej, taborach oraz działaniach szancknechtów (saperów). Wojsko polskie przeżywało wtedy okres intensywnych przemian; pojawiła się wtedy między innymi słynna polska husaria (1503).  Wszystkie osoby zainteresowane dawną polską wojskowością powinni odwiedzić również Tarnowski Ratusz, gdzie znajduje się bogata kolekcja dawnej broni palnej i białej, elementów pancerzy husarskich, oraz galeria portretów sarmackich.

Foto: Krzysztof Gzyl źródło: www.it.tarnow.pl