Andrzej Westwalewicz

Urodził się w Pionkach. Ukończył Studium Nauczycielskie w Tarnowie; podjął pracę zawodową jako plastyk; ukończył Uniwersytet Śląski na Wydziale Pedagogiczno – Artystycznym (1982).

Pierwsza indywidualna wystawa 58 grafik w Nowosądeckim BWA (1990) dała początek jego artystycznej drodze. Odtąd systematycznie eksponuje swoje prace na wystawach zbiorowych i indywidualnych, m. in. w Tarnowie, Wiedniu, Pilźnie, Nowym Sączu, Cieszynie.

Uprawia różne techniki graficzne, głównie rysunek piórkiem i linoryt oraz pastel. Tematem prac jest szeroko pojęta natura, we wszelkich jej przejawach. Przez kilka lat tworzył kompozycje przestrzenne na frontonie kościoła św. Archanioła Gabriela w Tarnowie, będące wyobrażeniem Misterium Męki Pańskiej i Bożonarodzeniowej szopki. Od 1995 r. jest członkiem ZPAP.