Antoni Reising

Malarz i scenograf urodził się w 1905 r. we Lwowie. Tamże uczęszczał w l. 1923-1926 do Państwowej Szkoły Przemysłu Artystycznego i Sztuk Zdobniczych. W 1928 r. podjął pracę w lwowskich teatrach miejskich jako malarz dekorator, ucząc się sztuki scenograficznej pod kierunkiem czynnych wówczas we Lwowie Andrzeja Pronaszki, Władysława Daszewskiego  i Otto Axera .

Poza pracą w teatrach uprawiał malarstwo sztalugowe, które po raz pierwszy wystawiał w TPSP we Lwowie w 1933 r. W 1945 r. opuścił rodzinne miasto i zatrzymał się początkowo w Piotrkowicach, a później już na stałe w Tarnowie. Pracował tutaj jako malarz i scenograf w amatorskim początkowo tarnowskim teatrze, upaństwowionym w 1956 r. Członek ZASP-u od 1957 r. , ZPAP od 1946 r.

Prócz scenografii uprawiał malarstwo olejne, zrazu gęste malarsko, syntetyzowane pejzaże, później po 1956 r. rozpoczął zadziwiające eksperymenty formalne na pograniczu abstrakcji i kolażu. Zmarł w 1975 r. w Tarnowie .