Bartłomiej Bałut

Urodzony w 1976 r. w Tarnowie. Absolwent Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie. Studia w pracowni prof. St. Rodzińskiego, dyplom z wyróżnieniem w roku 2001. Adiunkt na Wydziale Grafiki krakowskiej ASP. Starszy wykładowca na kierunku Grafika PWSZ w Tarnowie. Semestr w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Antwerpii.
Wystawy indywidualne w kraju i za granicą, udział w wielu wystawach zbiorowych. Prace w kolekcjach prywatnych w Europie i USA. Doktorat na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie w roku 2012. Mieszka i pracuje w Krakowie i Tarnowie.
 bb
GREEN PEACE, olej, płótno, 60×80 cm. 2010