Bogdana Ligęza Drwal

Urodziła się w 1931 r. w Krakowie. W latach 1950-56 odbyła studia artystyczne w ASP w Krakowie na wydziale rzeźby. Od 1956 r. brała udział w licznych wystawach  Oddziału ZPAP w Tarnowie, była członkiem Zespołu Twórczego “Leliwa” w Tarnowie. Wystawiała w Krakowie, Warszawie, Radomiu, Opolu, i Nowym Sączu. Wraz z mężem projektowała i wykonała pomnik Ofiar II Wojny Światowej w Tarnowie w 1966 r. oraz pomniki w Skrzyszowie – Kruku, Woli Rzędzińskiej i Pogórskiej Woli. Wykonała też szereg realizacji plenerowych i sakralnych (m. in. W kościołach: Matki Bożej Fatimskiej, ks. Filipinów) . Prace jej znajdują się w Muzeum Okręgowym w Tarnowie i Nowym Sączu oraz w kilku miejscowościach na Węgrzech.

Po śmierci Anatola Drwala w 1982 r. zrealizowała przy współpracy art. rzeźbiarza Stefana Niedorezo pomnik gen. J. Bema, pomnik Jana Pawła II w Złotej i mozaiki na elewacji kościoła w Niedomicach, wraz ze Stefanem Niedorezo i Światosławem Karwatem wykonała szereg realizacji sakralnych w diecezji tarnowskiej, sandomierskiej, warszawskiej, krakowskiej, przemyskiej, rzeszowskiej i bielsko-żywieckiej.