Dorota Bernacka

Studia ASP Kraków.  Dyplom 1987 na wydziale Grafiki w Pracowni Wklęsłodruku prof. A.Pietscha oraz w Pracowni Grafiki Książki doc. R. Banaszewskiego.
Uprawia rysunek, pastel, akryl. Zajmuje się projektowaniem dla potrzeb poligrafii. Członek ZPAP.

Prace prezentowała na kilku wystawach indywidualnych oraz licznych wystawach zbiorowych m.in. Udział w wystawach Grupy „TA”, akcjach plastycznych Grupy „Ruchome Święto”, przeglądach środowiskowych ZPAP w Tarnowie i Krakowie, Artyści Polski Południowo-Wschodniej BWA Rzeszów, Międzynarodowe Biennale Malarstwa „Srebrny Czworokąt” – Przemyśl.

Nagrody: Złota Rama (Salon Jesienny 2004, 2005), Nagroda Wójta Gminy Tarnów (Salon Jesienny 2006), Nagroda Prezydenta Miasta Tarnowa (Salon Jesienny 2007).

Ostatnio udział w projekcie serii wystaw SZTUK4 (Galeria BWA Tarnów, Galeria Traffic Warszawa), cyklu wystaw „Razem”, oraz Wystawie malarstwa polskiego Galerii Dag&Art – (Arras, Lille – Francja)