Ewa Fleszar

Urodzona w 1966 r. Studiowała w PWSSP w Poznaniu. Dyplom z rzeźby uzyskała w 1992 r. Wystawy indywidualne zorganizowała w 1995 r. w BWA w Tarnowie , w 1996 r. w Galerii “Pasaż” w Tarnowie, w 1997 r. w BWA w Bydgoszczy i BWA w Pile, wystawiała na ekspozycjach zbiorowych w Tarnowie i Bydgoszczy. Pokazywała swe prace także zagranicą w Niemczech 1994 i Belgii 1995.

O rzeźbach jej A. Kowalik pisała ” realizowane w małym formacie, posiadają zdecydowany i charakterystyczny wyraz. Nie ma w nich elementów dekoracyjnych, gładkich, estetycznych wykończeń i ozdobników. W swym realistycznym ujęciu pogłębionym o doświadczenia współczesności działają zdecydowanym rysunkiem i surowością formy”.

Są to bogate plastycznie, mocno zdeformowane i ruchliwe, miniaturowe, odlewane w brązie figury ludzkie, mieszczące się w szerokim nurcie rzeźby ekspresjonistycznej.