Jacek Janicki

Jacek JanickiJacek Janicki ur. w 1941 r. w Tarnowie. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie. Ukończył studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Malarstwa i Grafiki w latach 1960 – 1966. Uzyskał dyplom w Pracowni Miedziorytu, Litografii, Drzeworytu. Stypendysta, MkiS (1982), założyciel Grupy Twórczej „13”, członek Stowarzyszenia Pastelistów Polskich i członek ZPAP. Odznaczony za działalność artystyczną m.in.: Medalem 40-lecia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Zasłużony Działacz Kultury, Za Zasługi dla Województwa Tarnowskiego, medalem Za Zasługi dla Miasta Tarnowa, Odznaką honorową Z.G. PCK. Jacek Janicki w dorobku ma niezliczoną liczbę wystaw; jest autorem projektu medalu „Za Zasługi dla Miasta Tarnowa”, teki rysunków „Zabytki Tarnowa” na M/S „Tarnów”, portretu gen. J. Bema na M/S „J.Bem”, portretu gen. J. Bema dla Ministerstwa Pracy w Budapeszcie oraz wielu projektów odznak sportowych i wędkarskich, dyplomów, proporczyków, reklam i exlibrisów. Jest również – wraz z Janem Sroką – twórcą scenografii Do Międzynarodowego Projektu Teatralnego „Droga do Delf” (1991). 

Brał udział w ponad 110 wystawach i działaniach twórczych, oraz pracy społecznej na rzecz środowiska (m. in. darowizny swych prac na cele charytatywne) świadczy o jego aktywności nie tylko artystycznej. Prace jego znajdują się w zbiorach instytucji muzealnych w Polsce, Finlandii, na Węgrzech, oraz w prywatnych kolekcjach w kraju i na świecie, m. in. w Niemczech, Austrii, Francji, USA, Kanadzie, Australii i na Węgrzech.