Jacek Wróbel

Urodził się w 1960 r. W Tarnowie. Ukończył Państwowe Zawodowe Studium Plastyczne Konserwacji Dzieł Sztuki. Prowadzi działalność twórczą w zakresie różnych dziedzin malarstwa i rysunku, konserwacji zabytków. Zorganizował 10 wystaw indywidualnych oraz uczestniczył w 33 zbiorowych, w tym 4 zagranicznych (Belgia, Francja, Niemcy, Anglia). W 1998 r. Przyjęty do Związku Polskich Artystów Plastyków. Zmarł 21 kwietnia 2011 r.