Jerzy Martynów

Jerzy Martynów urodził się w Tarnowie w 1956 roku. Edukację artystyczną rozpoczął w tarnowskim Liceum Sztuk Plastycznych, które ukończył w 1977 roku. Następnie naukę kontynuował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, na Wydziale Malarstwa i Architektury Wnętrz. Dyplom uzyskał w 1985 roku w pracowni prof. Włodzimierza Buczka. Po ukończeniu studiów wrócił do Tarnowa, gdzie zamieszkał na stałe i zajął się działalnością artystyczną. W roku 1988 założył Grupę TA (Tarnowscy Artyści), która skupiała ok. 30 młodych tarnowskich artystów. Przez kilka lat wspólnie organizowali wystawy zbiorowe i indywidualne w Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Tarnowskiej, mającym wtedy siedzibę w przy ul. Wałowej 10. W latach 1989-1991 w tarnowskim „Plastyku” uczył malarstwa, geometrii wykreślnej i projektowania perspektywicznego. Do dzisiaj Jego uczniowie bardzo mile wspominają ten czas, wspólne wyjazdy na plenery i korekty prac, które na pewno przyczyniły się do lepszego zrozumienia sztuki rysunku i malarstwa.

Na co dzień Jerzy Martynów zajmuje się malarstwem, rzeźbą, grafiką użytkową i architekturą wnętrz, tworzy również małe formy architektoniczne. Jest artystą wszechstronnym, maluje różnymi technikami – olejną, akwarelową, akrylem, pastelami. W swoich obrazach porusza różnorodne tematy, wśród nich znajdziemy portret, postać, krajobraz, architekturę, abstrakcję. Jego prace powstają w większości w plenerze, często wykonuje szkice, fotografuje, zbiera materiały, aby móc w sezonie zimowym usiąść przy sztaludze i tworzyć.

Jako architekt wnętrz jest autorem wielu zrealizowanych stylowych i nowoczesnych projektów wnętrz. Znajdują się one w Tarnowie, Krakowie, Zakopanem, Warszawie, Gdańsku i Poznaniu, oraz za granicą: we Frankfurcie, Paryżu, Chartres. Na swoim koncie posiada również ogromny dorobek w dziedzinie malarstwa. Zorganizował ponad 50 wystaw indywidualnych, uczestniczył w ponad 200 zbiorowych. Swoje prace pokazywał i nadal pokazuje nie tylko w kraju, ale również za granicą, m.in. we Francji, Danii, Niemczech, Kanadzie i Belgii, Japonii, Chinach.