Jerzy Martynów

Urodził się w 1956 r. w Tarnowie. Studiował malarstwo i architekturę wnętrz w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Uzyskał dyplom w pracowni prof. Włodzimierza Buczka w 1985 r. Zrealizował 42 wystawy indywidualne oraz brał udział w ponad 30 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą, min. we Fracji, Danii, Niemczech, Kanadzie i Belgii. Jest założycielem tarnowskiej grupy plastycznej TA. Uprawia malarstwo, architekturę wnętrz, grafikę użytkową, rzeźbę i małe formy architektoniczne.