Józef Dutkiewicz

(1903-1968), historyk sztuki, konserwator i malarz. Ukończył tarnowskie gimnazjum im. K. Brodzińskiego, następnie studiował malarstwo na krakowskiej ASP oraz historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1930-31 studiował też na paryskiej Ecole de Louvre. W 1932 został konserwatorem zabytków w Łucku na Wołyniu gdzie był współzałożycielem Wołyńskiego Towarzystwa Naukowego oraz organizatorem Muzeum Wołyńskiego. W 1935 objął podobną funkcję w Lublinie, gdzie kierował m.in. odnową zabytkowych kamienic Starego Miasta. Prace na lubelskiej starówce przerwał wybuch II wojny światowej. Okres okupacji Dutkiewicz spędził m.in. w Tarnowie, zajmując się konserwacją dzieł sztuki w Muzeum Diecezjalnym.

Po zakończeniu wojny w 1945 zainicjował utworzenie Muzeum Ziemi Tarnowskiej, którego przez pięć lat był dyrektorem (1945-50), mimo że już w 1946 przeniósł się do Krakowa, gdzie objął stanowisko wojewódzkiego i miejskiego konserwatora zabytków. Na stanowisku tym pracował do 1951. Od w 1950 pełnił funkcję wykładowcy na krakowskiej ASP, gdzie był także twórcą Wydziału Konserwacji Dzieł Sztuki. Prowadził liczne prace konserwatorskie, czasem kontrowersyjne, m.in. w kościołach w Dębnie i Starym Sączu oraz pałacach w Krasiczynie, Łańcucie i Pieskowej Skale. Zginął tragicznie, spadając z rusztowania w gotyckim kościele parafialnym w Olkuszu. Pochowany został na Starym Cmentarzu w Tarnowie.

Był autorem licznych prac naukowych z zakresu Historii Sztuki, m.in. Małopolska rzeźba średniowieczna 1300-1450. W tomie Katalogu zabytków, obejmującym województwo krakowskie, opracował powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, limanowski i tarnowski. Józef Dutkiewicz był autorem wielu interesujących realizacji w kościołach diecezji tarnowskiej, m.in. polichromii w tarnowskiej katedrze, kościołach w Dębnie, Jodłowej, Piotrkowicach i Ptaszkowej, polichromię i Drogę Krzyżową w kościele w Krużlowej, polichromii i ołtarza bocznego w Wietrzychowicach, epitafium kard. Hozjusza w kościele w Radłowie czy obrazu św. Marii Magdaleny w kościele pod takim wezwaniem w Szczepanowie. Do kościoła w Ciężkowicach Dutkiewicz wykonał polichromię oraz zaprojektował Drogę Krzyżową i ramy do łaskami słynącego obrazu Chrystusa Miłosiernego.