Krystyna Baniowska-Stąsiek

UMK w Toruniu. Dyplom w roku 1969 na wydziale sztuk pięknych.

Przez wiele lat była dyrektorem BWA w Tarnowie. Wystawiała na wystawach tarnowskich (Salony Jesienne od 1969 r.) i ogólnopolskich (Kraków, Opole). Była członkiem Grupy Twórczej “13” i wzięła udział w czterech jej wystawach w 1973-4 r. Była to grupa bez programu artystycznego, próbująca ożywić życie artystyczne w Tarnowie w l. 70 . , pierwszą wystawę grupy otwartą w 13.01.73 r. witano jako zapowiedź  “owocniejszego okresu działalności młodych tutejszych artystów” co nie do końca się spełniło, gdyż grupa rozpadła się szybko.

Artystka tworzy nieduże formatem grafiki w oparciu o motywy roślinne , często z cechami sztuki secesyjnej . Brała udział w licznych ogólnopolskich plenerach i wystawach poplenerowych.