Marek Benewiat

Rzeźbiarz urodzony w 1952 w Lesku. ASP Krakowie 1973-1978. Dyplom na wydziale rzeźby w pracowni Mariana Koniecznego. Po studiach w l. 1979-82 uczył w LSP i Studium Konserwacji w Tarnowie . Obecnie pracuje samodzielnie we własnej pracowni. 

Wybrane prace:

Tarnów, Bazylika Katedralna p.w. Narodzenia NMP – Płaskorzeźba Zwiastowania, odlana z brązu w 2000 r. według projektu Marka Benewiata, w pracowni Mariana Polańskiego w Tarnowie, umieszczona na ścianie zachodniej. Epitafium ks. Jana Bochenka (zm. 1975) wieloletniego proboszcza Parafii Katedralnej. Jest ono wykonane z brązu wg projektu Marka Benewiata w 1996 r. Postać zmarłego jest pełnowymiarową rzeźbą do pasa, gdzie łączy się z płytą inskrypcyjną.

Tarnów, Kościół Filipinów p.w. św. Krzyża i św. Filipa Neri – tablica pamiątkowa/epitafium na pamiątkę wymarszu z Tarnowa w 1921 r. grupy harcerzy na odsiecz Lwowa, wykonana wg proj. Marka Benewiata, odlana w warsztacie Romana Sapy.

Tablica poświęcona Szarym Szeregom przy Kościele pw. Królowej Korony Polskiej – Wewnątrz na ścianie, po lewej stronie wejścia, tablica poświęcona Szarym Szeregom. Przedstawia ona dwóch chłopców w mundurach harcerskich ze skrzydłami u ramion. Napis po lewej stronie: „Harcerzom Szarych Szeregów poległym na Ziemi Tarnowskiej w walce z okupantem hitlerowskim 1939 – 1945”, wymienione 6 nazwisk z imionami, latami i pseudonimami żołnierskimi, po prawej stronie: „harcerze hufca w Mościcach zamęczonych za wiarę i Ojczyznę w Oświęcimiu”, wymienione trzy nazwiska z imionami i latami. Podpisano: „Z harcerskim czuwaj, członkowie Szarych Szeregów, harcerki i harcerze”. W lewym górnym rogu umieszczony Krzyż Harcerski, w prawym dolnym znak Polski Walczącej. Tablicę zaprojektował artysta rzeźbiarz Marek Benewiat. Uroczyste odsłonięcie odbyło się 26 sierpnia 1982 r.

Parafia św. Pawła Apostola w Bochni – wykonanie chrzcielnicy, lichtarzy na świece ołtarzowe i paschał.

Bazylika św. Mikołaja w Bochni – tworzenie projektu i modeli spiżowych drzwi o tematyce figuralnej.

Źródło: strony internetowe w/w kościołów.