Michał Dziewański

Urodził się w Tarnowie w 1863 r. Studiował w SSP w Krakowie w l. 1879-1887, gdzie uczył się rysunku u F. Szynalewskiego, I. Jabłońskiego i W. Łuszczkiewicza, zaś malarstwa u F. Cynka i L.Lofflera. Po ukończeniu studiów malował portrety tarnowskich obywateli i malarstwo o tematyce religijnej w kościołach w Mystkowie, Wielopolu Skrzyńskim oraz dekoracje ścienne w hallu pałacu Sanguszków w Gumniskach (nie zachowana) i kaplicy Bursy św. Kazimierza (nie zachowana). Malował także pejzaże. W l. 1897-1909 był nauczycielem rysunków w I Gimnazjum w Tarnowie i podjął pracę jako kreślarz w biurze Budowniczego Miejskiego w Tarnowie gadzie pracował do emerytury. Brał udział w pierwszej wystawie ZZA w 1945 r., gdzie pokazywał swoje wcześniejsze obrazy, zmarł w 1947 roku. Wystawy jego prac miały miejsce po śmierci w 1947 r. (pośmiertna M. Dziewańskiego i Antoniego Kamińskiego), w 1948 r. “Piękno Tarnowa” na wystawie 25 lecia ZPAP w Tarnowie w1970 r.