Stanisław Kozyra

Stanisław Kozyra urodził się 26 maja 1956 roku. Ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu, o specjalności techniki graficzne. Następnie uczęszczał do Policealnego Studium Zawodowego Konserwacji Zabytków w Tarnowie, do pracowni konserwacji architektury i rzeźby architektonicznej. Jest artystą plastykiem, miłośnikiem sztuki i przyjacielem artystów. Od roku 1979 pracuje w branży reklamowej. Obecnie jest właścicielem firmy reklamowej BODONI – Reklama Wizualna. Od wielu lat jest sponsorem tarnowskiej Nagrody Filmowej, kolejnych edycji Festiwalu Sztuki ArtFest i Festiwalu Jazz Contest w Tarnowie.  Współpracuje z wieloma instytucjami kultury, m.in.: BWA Galerią Miejską, Tarnowskim Teatrem, Centrum Sztuki Moście i Muzeum Okręgowym w Tarnowie. Jest jednym z współzałożycieli Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Tarnowie. W 2012 w roku, podczas „Zdearzeń 2012”, z rąk prezydenta miasta Tarnowa, otrzymał nagrodę „Mecenasa Kultury Tarnowa”. Uczestniczy w wystawach zbiorowych. W 2001 roku został laureatem pierwszej nagrody w projekcie artystycznym zorganizowanym przez BWA w Tarnowie – “Biennale Sztuk Wszelakich – Tarnowskie Klimaty”, za obraz “Portret tarnowianki – ja jestem ja”. Maluje obrazy olejne i nie tylko.