Stanisław Westwalewicz

Urodził się w Kozienicach. Ukończył ASP w Krakowie u wybitnych przedstawicieli sztuki młodopolskiej (1933). Był ochotnikiem w Kampanii Wrześniowej; jeńcem bolszewickich obozów zagłady; żołnierzem II Korpusu Armii Polskiej. W Rzymie był jednym ze współzałożycieli Circolo Artistico Internazionale (Art.-Club).

W 1947 r. powrócił do kraju. Od 1962 r. zamieszkał w Tarnowie, gdzie z czasem zajął niekwestionowaną pozycję nestora tarnowskich malarzy. Był długoletnim Prezesem Tarnowskiego Oddziału ZPAP, członkiem krakowskiego Klubu Akwarelistów, Członkiem Honorowym TPSP w Krakowie. W 1996 roku otrzymał Złotą Odznakę ZPAP.

Malował obrazy olejne i akwarele oraz tworzył sakralne malarstwo monumentalne. Pierwszą polichromię wykonał wraz z mistrzem Mehofferem w Turku (1934). Polichromie kościelne tworzył do końca lat sześćdziesiątych. Tematyka sakralne była częstym tematem jego prac. M. in. wykonał cykl 16 obrazów przedstawiających świętych Pańskich do kościoła Św. Trójcy w Tarnowie,  obraz beatyfikacyjny bł. M. T. Ledóchowskiej czy malowane niedługo przed śmiercią obrazy św. Archanioła Gabriela i św. Łukasza do tarnowskich kościołów. Zmarł w 1997 roku.