Tomasz Głowacz

Urodzony 14 lutego 1981 roku w Tuchowie. Absolwent Liceum Plastycznego im. Artura Grottgera oraz Policealnego Zawodowego Studium Plastycznego w Tarnowie, gdzie uzyskał tytuł Plastyka oraz technika renowacji. W roku 2003 rozpoczął studia na Wydziale Konserwacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po ukończonym roku stwierdza, że konserwacja to powołanie wobec piękna zabytku, a nie celebrowanie białego fartucha… i postanawia kontynuować studia na Wydziale Konserwacji Dzieł Sztuki Akademi Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. W roku 2008 podczas Europejskiej Konferencji Konserwatorskiej w Helsinkach wygłąsza referat dotyczący problematyki konserwacji mebli. W 2009 roku obronił pracę dyplomową w pracowni Technik i technologii rzeźbiarskich pod kierunkiem mgr Romana Jacka Kieferlinga. Praca dyplomowa pt. Problematyka konserwacji markieterii w stylu Boulle’a. Próba zastosowania żywic syntetycznych do imitacji szylkretu została wyróżniona Nagrodą Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego. W roku 2007 ukończył studium pedagogiczne pod kierunkiem prof. Adama Brinckena w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Obecnie jest nauczycielem specjalności renowacja elementów architektury w Policealnym Zawodowym Studium Plastycznym przy Zespole Szkół Plastycznych w Tarnowie. Od 2012 roku corocznie, współorganizuje Ogólnopolską Konferencję Konserwatorską, oraz Zimowy Plener malarski w Jeżowie. Zajmuje się konserwacją zabytków oraz malarstwem.

Wystawy i wyróżnienia

2016 Autorska wystawa malarstwa w Galerii Malarstwa Współczesnego Muzeum Okręgowego w Tarnowie

2015 Wystawa malarstwa z Jerzym Ruszlem i Julkiem Słomką pt. Jest takie miejsce, foyer teatru Ludwika Solskiego w Tarnowie

2015 Udział w wystawie Polska Sztuka Konserwacji -15 lecie Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Warszawa-Kraków, Galeria Pałac Sztuki w Krakowie

2014 Wystawa malarstwa z Jerzym Ruszlem i Julkiem Słomką pt. Sublimitas con-quiro – w poszukiwaniu wysokości, foyer teatru Ludwika Solskiego w Tarnowie

2012 Poplenerowa wystawa malarstwa z Rafałem Nijakiem i Julkiem Słomką pt. Colori di Venezia, Galeria BWA w Tarnowie

2010 Najlepsze Dyplomy ASP Nagroda Prezydenta Krakowa J. Majchrowskiego, Galeria Pałac Sztuki w Krakowie

2009 Poplenerowa wystawa malarstwa ASP , Zator

2009 Udział w międzynarodowej studenckiej konferencji konserwatorskiej w Helsinkach

2005 Udział w konkursie i wystawie -Tarnowskie klimaty 2005 „Akty”, Galeria BWA w Tarnowie

2003 Udział w konkursie i wystawie -Tarnowskie Klimaty 2003 – „Galicyjska Judaica”, Galeria BWA w Tarnowie

2002 Współtwórca grupy Konsulting, wystawa w Galerii Malarstwa Współczesnego Muzeum Okręgowego w Tarnowie 2001 Wystawa dorobku artystycznego W ślady mistrzów, wystawa w Galerii Malarstwa Współczesnego Muzeum Okręgowego w Tarnowie