Witold Błaszkiewicz

Urodził się w Brzesku Nowym. ASP Kraków.Studia artystyczne na wydziale malarstwa i grafiki.

Od 1962 r. pracował jako nauczyciel tkactwa artystycznego w LSP w Tarnowie. Zajmował się projektowaniem tkanin artystycznych, realizowanych następnie przez zakłady spółdzielcze dla krajowych i zagranicznych  odbiorców (m.in., współtwórca projektu kurtyny dla bułgarskiego teatru  w Wielkim Tyrnowie). Uprawiał malarstwo olejne i akwarelowe oraz grafikę. Wystawiał na wystawach oddziałowych i okręgowych w ZPAP w Tarnowie i Krakowie, projektował też plakaty i medale. Malował głównie wrażliwe pejzaże. Zmarł w 1981 roku.