Wczytuje wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

Nagrody w dziedzinie kultury

23 czerwca, godz. 19:00 - 21:00

Zgodnie z  uchwałą nr XXIII/335/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia nagród Miasta Tarnowa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury, a także szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania, zmienioną uchwałą nr VII/68/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 5 marca 2015 r.,

 w 2016 roku przyznawane będą Nagrody:

– za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,

– za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury,

– Nagroda „Mecenas Kultury Tarnowa”,

– Nagroda Honorowa za całokształt pracy w zakresie twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury,

– Nagroda „Nadzieja Roku”.

Nagroda Miasta Tarnowa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej przyznawana jest w formie nagrody pieniężnej w wysokości 7 000 zł, statuetki, okolicznościowego dyplomu oraz wpisania laureata do Księgi Nagród Miasta Tarnowa.

Za kryterium jej przyznawania uznaje się oryginalność, wartość, poziom oraz inne walory uznawane za ważne dla oceny osiągnięć twórczych w dziedzinie literatury, muzyki, teatru i sztuk plastycznych.

Dotychczasowymi laureatami Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej są:

– Joanna Srebro-Drobiecka (2002),

– Witold Pazera (2004),

– Tarnowski Chór Gos.pl (2006),

– Zespół Pieśni i Tańca „Świerczkowiacy” (2008),

– Teresa Szafrańska (2009),

– Dziewczęcy Chór Katedralny „Puellae Orantes” (2011),

– Jacek Kucaba (2013),

– Wojciech Klich (2015)

– Tadeusz Koniarz (2016).

Nagroda Miasta Tarnowa za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury przyznawana jest w formie nagrody pieniężnej w wysokości 5 000 zł, statuetki, okolicznościowego dyplomu oraz wpisania laureata do Księgi Nagród Miasta Tarnowa.

Za kryterium jej przyznawania uznaje się oryginalność, wartość, poziom oraz inne walory uznawane za ważne dla upowszechnienia i promocji osiągnięć twórczych w dziedzinie literatury, muzyki, teatru i sztuk plastycznych.

Dotychczasowymi laureatami Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury  są:

– Ks. Władysław Pachota  (2002),

– Stanisław Potępa (2004),

– Bogusław Wojtowicz (2006),

– Barbara Wiatr (2008),

– BombayMusic (2010),

– Tadeusz Koniarz (2012),

– Iwona Kapa (2014),

– Marek Tomaszewski (2015),

– Piotr Pociask (2016).

Nagroda „Mecenas Kultury Tarnowa” jest honorowym wyróżnieniem, potwierdzonym statuetką, okolicznościowym dyplomem, wpisaniem laureata do Księgi Nagród Miasta Tarnowa oraz prawem posługiwania się przez rok tytułem „Mecenas Kultury Tarnowa” w swoich działaniach reklamowych i promocyjnych.

Za kryterium przyznawania Nagrody „Mecenas Kultury Tarnowa” uznaje się wartość materialną  i znaczenie dla oblicza kulturalnego Tarnowa działań wspierających kulturę, które nie przynoszą podejmującym je osobom i instytucjom efektów komercyjnych.

Dotychczasowymi laureatami Nagrody „Mecenas Kultury Tarnowa” są:

– Krzysztof Witek (2002),

– Jan Kudelski (2003),

– Krystyna Latałowa (2004),

– Restauracja „Pasaż” (2005),

– Tadeusz Nosek – „Bristol”(2006),

– Enion S.A. Zakład Energetyczny Tarnów (2007),

– Firma „Hortar” (2008),

– Karpacka Spółka Gazownictwa (2009),

– Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. (2010),

– Jan Kudelski (2011),

– Stanisław Kozyra – właściciel firmy „BODONI” (2012),

– Hotel „Tarnovia” (2013),

– MPEC S.A. w Tarnowie (2014),

– Tygodnik TEMI (2015)

– Radio RDN Małopolska (2016).

Nagroda Honorowa jest przyznawana w uznaniu wybitnych zasług i osiągnięć za całokształt pracy w zakresie twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury. Laureat otrzymuje nagrodę pieniężna w wysokości 10 000 zł, statuetkę, okolicznościowy dyplom oraz zostaje wpisany do Księgi Nagród Miasta Tarnowa

Dotychczasowymi laureatami tej nagrody są:

– Roman Zubek (2009),

– ks. prof. Andrzej Zając (2010),

– ś.p. Jacek Wróbel (2011),

– Adam Bartosz (2012),

– Andrzej Radzik (2013),

– Jan Gomoła (2014),

– Zbigniew Kłopocki (2015)

– Teresa Kaban-Błażej i Henryk i Błażej (2016).

Nagroda „Nadzieja Roku” jest przyznawana wybitnie uzdolnionym młodym twórcom. Laureat otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 zł, statuetkę, okolicznościowy dyplom oraz  zostaje wpisany do Księgi Nagród Miasta Tarnowa.

Dotychczasowymi laureatami tego wyróżnienia są:

–  zespół TOTENTANZ (2009),

– Justyna Pawłowska (2011),

– Matylda Baczyńska (2012),

– zespół „SAYES” (2013),

– Gabriela Baran (2014),

 – Jędrzej Hycnar (2015),

– Kevin Mielewczyk (2016).

Wniosek o przyznanie Nagród Miasta Tarnowa powinien zawierać:

 – wskazanie kategorii  Nagrody,

– imię i nazwisko kandydata do Nagrody,

– informację o jego dotychczasowej działalności i osiągnięciach uzasadniających przyznanie Nagrody.

Nagroda w dziedzinie twórczości artystycznej, w dziedzinie upowszechniania kultury oraz Nagroda „Mecenas Kultury Tarnowa” mogą być przyznane tej samej osobie lub firmie nie częściej niż raz na pięć lat, natomiast Nagroda Honorowa za całokształt pracy w zakresie twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury oraz Nagroda „Nadzieja Roku” może być przyznana tej samej osobie lub grupie osób tylko jeden raz.

Kandydatury do Nagród, wg takiego wzoru, należy zgłaszać do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Tarnowa  (Rynek 7) do dnia 15 maja 2016 r., tel./fax: 14 688 90 95 lub drogą mailową na adres: w.kultury@umt.tarnow.pl

 

Szczegóły

Data:
23 czerwca
Godzina:
19:00 - 21:00
Kategoria wydarzenia:

Organizator

Urząd Miasta Tarnowa
Telefon:
14 688 90 95
Strona:
www.tarnow.pl

Inny

Odbiorcy
wszyscy

Miejsce

Teatr im. L.Solskiego
Mickiewicza 4
Tarnów, małopolskie 33-100 Polska
+ Google Map
Telefon:
14 6221251
Strona:
wwww.teatr.tarnow.pl