Kolekcja starych druków MBP

Kolekcja starych druków polskich i obcych (od XVI do XVIII w.) stanowi część księgozbioru zabytkowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Słowackiego. Najcenniejsze w kolekcji druki szesnastowieczne (31 tytułów w 21 woluminach) reprezentują głównie najważniejsze polonika piśmiennicze i ośrodki typograficzne tego okresu. Najstarszym drukiem jest Statut Łaskiego z 1506 r., z krakowskiej oficyny Jana Hallera, będący fundamentalnym źródłem prawa aż do czasów rozbiorów, w którym również po raz pierwszy wydrukowana została pieśń Bogurodzica. Najmłodszym szesnastowiecznym drukiem jest Biblia w przekładzie ks. Jakuba Wujka z 1599 r., z Drukarni Łazarzowej (dwa egzemplarze). Ciekawą grupę w kolekcji stanowią druki XVII i XVIII-wieczne, charakteryzujące się szerokim zakresem tematycznym i językowym.

W księgozbiorze zabytkowym na uwagę zasługuje także unikatowa kolekcja 12 listów Zygmunta Krasińskiego do księżnej Izabeli z Lubomirskich Sanguszkowej z lat 1846-1851 oraz umowa zawarta między Bertelem Thorvaldsenem a Teklą z Sanguszków Potocką na wykonanie pomnika nagrobnego jej męża Włodzimierza, podpisana w 1820 r. Tę najwybitniejszą rzeźbę sepulkralną Thorvaldsena w Polsce a jednocześnie jedno z najlepszych dzieł artysty możemy podziwiać w katedrze wawelskiej.

Duża część kolekcji starych druków jest już dostępna w Tarnowskiej Bibliotece Cyfrowej pod adresem http://dlibra.biblioteka.tarnow.pl