Tarnowska Kolekcja Pojazdów Konnych

Tarnowska Kolekcja Pojazdów Konnych to wyjątkowo ciekawy zbiór pojazdów wyjazdowych oraz gospodarczych z przełomu XIX i XX w. Swą niezwykłość kolekcja zawdzięcza Adamowi Niedziałkowskiemu – byłemu dyrektorowi Stada Ogierów Klikowa oraz Stanisławowi Rowińskiemu – byłemu zastępcy dyrektora oraz zootechnikowi SO Klikowa, którzy gromadzili te pojazdy z wielkim znawstwem, uporem, nie szczędząc własnych środków finansowych od lat sześćdziesiątych do końca lat osiemdziesiątych XX w. Siedemnaście pojazdów zakupionych przez Miasto Tarnów stanowi starannie dobraną reprezentację pojazdów majątków ziemiańskich o różnym charakterze i zastosowaniu. Są to pojazdy spacerowe, osobowo-bagażowe, treningowe, gospodarcze oraz sanie.

Perłą kolekcji jest kareta Clarance wiedeńskiej firmy Schustala z końca XIX wieku. Zachwycają swymi kształtami sanie „muszelkowe” oraz sanie „vis à vis”.

WYBRANE EKSPONATY KOLEKCJI

KARETA CLARANCE

Dwuosobowa do dwukonnego lub czterokonnego zaprzęgu. Czas powstania – koniec XIX w. Wytwórca Hofwagenfabrik Shustala, Ratibor. Śląsk w granicach Prus.

2-kareta-clarence

SANIE MUSZELKOWE

Sanie o charakterze spacerowo-wyjazdowym, czteroosobowe z kozłem do dwukonnego zaprzęgu w chomątowej uprzęży. Czas powstania – koniec XIX w.

2-saniemuszelkowe

SANIE VIS-A-VIS

Sanie o charakterze spacerowo-wyjazdowym, czteroosobowe z kozłem do dwukonnego zaprzęgu w chomątowej uprzęży. Czas powstania – koniec XIX w.

2-sanie-visavis

SULKA

Pojazd sportowy, do wyścigów i treningu koni, jednoosobowy, do jednokonnego zaprzęgu. Czas powstania – pocz. lat 50. XX w.

1-pojazd-sportowy-sulka

BRYCZKA SPACEROWA

Powóz do samodzielnego powożenia w dwukonnym lub jednokonnym zaprzęgu w chomątowej lub szorowej uprzęży. Czas powstania – pocz. XX w.

1-bryczka-spacerowa

BRYCZKA „POLÓWKA”

Pojazd o charakterze spacerowo-gospodarczym do samodzielnego powożenia w dwukonnym lub jednokonnym zaprzęgu w szorowej uprzęży. Czas powstania – lata 20–30. XX w. Wytwórca: nieznany

1-bryczka-polowka

BRYCZKA MAZOWIECKO-KUJAWSKA

Powóz o charakterze spacerowo-gospodarczym do dwukonnego zaprzęgu w szorowej uprzęży. Czas powstania – lata 70. XX w.

1-bryczka-mazowiecko-kujawska

WOLANT „PARYSKI”

Pojazd o charakterze spacerowo-wyjazdowym do dwukonnym zaprzęgu w chomątowej lub szorowej uprzęży. Czas powstania –1 ćwierćwiecze XX w. Wytwórca: Ehrngard & C. Schall, Paris, Francja

2-wolant-paryski