Jerzy Dudek

Urodził się w Tarnowie 09.12.1944 roku.

Studia artystyczne ukończył na wydziale malarstwa krakowskiej ASP w 1971 roku. Członek Grupy “13”, wystawiał na jej pierwszej wystawie, w styczniu 1973 r. dwie kompozycje abstrakcyjne o organicznych skojarzeniach. Wystawiał w Białymstoku wraz z całym Tarnowskim Oddziałem ZPAP w 1974 r. (Kompozycja , Deszczowy pejzaż). Nauczyciel w tarnowskim liceum  plastycznym, poświęcił się bez reszty pracy pedagogicznej. Zmarł w lutym 2012 roku.