Robert Żybura

Urodził się w 1964 r. w Tarnowie. Absolwent PLSP w Tarnowie.
Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu.
Dyplom z wyróżnieniem z malarstwa uzyskał w pracowni Wandy Gołkowskiej, z grafiki w pracowni Romana Kowalika. Od wielu lat współpracuje z Galerią Sztyler. Wystawia w kraju i za granicą. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, grafiką, rysunkiem.