Wojciech Ruszel

Urodzony w 1959 r. w Tarnowie. Absolwent PLSP w Tarnowie.
Brał udział w wielu imprezach plastycznych i kulturalnych na terenie Tarnowa, Nowego Sącza i Warszawy. Wykonał rzeźbę portretową Z. Strzałkowskiego dla Szkoły Podstawowej w Zawadzie.
Udział w wystawach „Tarnowskie klimaty” 2005 i 2008, „Salon Jesienny”, oraz wystawa indywidualna w „Strefie fantazji” Tarnowskiego Tygla Kultury. Udział w plenerach krajowych i zagranicznych. Prace w zbiorach prywatnych i zagranicznych. Od 2007 członek ZPAP.